Teostame erinevaid vee- ja kanalisatsioonitöid

  • Sadevee kanalisatsioon
  • Vee- ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamine ja remonditööd
  • Küttemagistraalide ja küttepüstakute ehitus ja remonditööd
  • Torustike isoleerimine
  • Sanitaartehnika paigaldamine
  • Kortermaja vee- ja kanalisatsioonipüstakute ehitamine
  • Veemõõtjate paigaldus ja vahetus
  • Kaevupõhjade taastamine